Lista e politikave aktive

Emri Tipologjia Pëlqimi i përdoruesit
Njoftim për privatësinë Politika e privatësisë Përdoruesit e verifikuar

Përmbledhje

Ky njoftim mbi privatësinë lidhet me llogaritë e përdoruesve të krijuar dhe regjistruar në portalin lms.CleanScore.al

Politika e plotë

Privatësia dhe të dhënat personale

Ne kujdesemi për privatësinë tuaj me shumë seriozitet. Në mënyrë që të mundësojmë qasjen në këtë portal ne duhet të mbledhim dhe ruajmë disa të dhëna personale nga ju.

Çfarë mbledhim?

Ne mbledhim të dhënat që ju jepni kur krijoni një llogari ose që na vihen në dispozicion nga univesiteti apo pedagogu i kursit që ju ndiqni në portal. Të dhënat e mbledhura janë emri dhe email. Ne gjithashtu mbledhim të dhënat e veprimtarisë tuaj në portal, përfshirë dhe shënimet që ju bëni në faqet e ndryshme të portalit.

Si përdoret ky informacion?

Ky informacion përdoret vetëm për të mundësuar qasjen tuaj në internet tek portali dhe kurset ku jeni të regjistruar.

Për sa kohë ruhen këto të dhëna?

Të dhënat tuaja personale ruhen për aq kohë sa llogaria juaj të jetë aktive në portal.


Kontakt

info@cleanscore.al